Moss-Swingclub

Velkommen til Moss-SwingClub

Til informasjon:
Kjære Erik Svendsbakken, Oddmund Karlsen, Mette Karlsen, Elbjørg Madsen og Solveig Hauge.
Takk for god innsats i mange år og vi beklager hvordan ting ble før og under årsmøtet.
Håper vi sees på dans. Beste hilsener styret i Moss-SwingClub.
Det er også sendt blomster til de respektive med samme tekst fra styret.
Med hilsen
Styret Moss-SwingclubMoss-Swingclub ønske dere alle hjertelig velkommen til våre dansekvelder.

Vi har fått midlertidige lokaler i kjelleren på Samfunnshuset i Moss (kirkegata 13). Foreløpig blir det swing på torsdager frem til Sankthans. Dersom dette fungerer på et tilfredsstillende vis også for utleier og oss, vil vi trolig få muligheten til å fortsette med onsdager for WestCoast swing og torsdager "vanlig" swing.Vår hjemmeside er under ombygging
Dette tar litt tid, men vi håper resultatet blir bra.

Med vennlig hilsen
Styret