Styret

Leder Erik Svendsbakken
Nestleder
Oddmund karlsen
Sekretær
Mette Karlsen
Styremedlem
Solveig Hauge
Kasserer
Eldbjørg Madsen
2. Vara
Lene Tenjum
1. Vara
May Vonheim

© 2015-2019  For Moss-Swing Club Oddmund Karlsen

Styremedlem Solveig Hauge