Styret

Leder Erik Svendsbakken
Leder Erik Svendsbakken
Oddmundsmall
Oddmundsmall
Sekretær Mette Karlsen
Sekretær Mette Karlsen
Styremedlem Solveig Hauge
Styremedlem Solveig Hauge
Kasserer Eldbjørg Madsen
Kasserer Eldbjørg Madsen
May Vonheim
May Vonheim
Lene Tenjum
Lene Tenjum
Leder Erik Svendsbakken
Nestleder
Oddmund karlsen
Sekretær
Mette Karlsen
Styremedlem
Solveig Hauge
Kasserer
Eldbjørg Madsen
2. Vara
Lene Tenjum
1. Vara
May Vonheim