Moss-Swingclub

Styre og komiteer i Moss-Swingclub

Leder

Lene Tenjum

Nestleder

Bård Kjølsund
Sekretær

Elin Brandser Bråten

Kasserer

Unni Liss Bakke

Styremedlem

Jan Egil Henriksen

Varamedlem

Patrick Bagren

Varamedlem

Anett KjøniksenValgkomité
Leder
Frank Jensen

Medlem
Mariann Gunneng

Medlem
Heidi Ottosen

Varamedlem
Morten Kristiansen