Om Moss-Swing Club

Test
Leder Erik Svendsbakken
Nestleder Oddmund Karlsen
  • Moss-Swing Club ble stiftet 25.3.2010 som en idrettsforening og har som formål å fremme glede og ferdighet i dans. Klubbens trening og arrangementer er rusfritt.

 

  • Vi er en gjeng med ulik bakgrunn, yrker og alder men vi har en ting til felles; gleden over å danse til fengende flott musikk, primært swing, men alle dansestiler og former er velkommen. 

 

  • Foreningen søker å skape gode forhold for å dele kunnskap, og få til en opplærings- og delingskultur, basert på dugnadsånd og samarbeid.

 

  • Foreningen er upolitisk og er åpen for alle. 

 

  • Foreningen har en konkuransgruppe for de som vil satse litt og en mosjonsgruppe for resten.

 

 

  • Medlemsskap kan gi rett til rabatter ved inngangsbetaling og deltagelse i kurs.

  • Hos oss kan du betale med kontanter og i våre betalingsterminaler.

Styremedlem Solveig Hauge
Sekretær Mette Karlsen
Kasserer Eldbjørg Madsen
1. Vara
Lene Tenjum
2. Vara
May Vonheim

© 2015-2019  For Moss-Swing Club Oddmund Karlsen