Om Moss-Swing Club

Test
Leder Erik Svendsbakken
Nestleder Oddmund Karlsen
  • Moss-Swing Club ble stiftet 25/3-2010. Og hadde som ønske å skape en registrert medlemsbasert klubb til å fremme ferdighet og interesse for dans og bevegelse som mosjons form i et uformelt, trivelig og trygt miljø der alle blir sett og hørt.        Klubbens trening og arrangementer er rusfritt.

 

  • Vi er en gjeng med ulik bakgrunn, yrker og alder men vi har en ting til felles; gleden over å danse til fengende flott musikk, primært swing, men alle dansestiler og former er velkommen. 

 

  • Foreningen søker å skape gode forhold for å dele kunnskap, og få til en opplærings- og delingskultur, basert på dugnadsånd og samarbeid.

 

  • Foreningen er upolitisk og er åpen for alle. 

 

  • Foreningen har en konkuransgruppe for de som vil satse litt og en mosjonsgruppe for resten.

 

 

  • Medlemsskap kan gi rett til rabatter ved inngangsbetaling og deltagelse i kurs.

  • Hos oss kan du betale med kontanter og i våre betalingsterminaler. Mer info her...

Styremedlem Solveig Hauge
Sekretær Mette Karlsen
Kasserer Eldbjørg Madsen
1. Vara
Lene Tenjum
2. Vara
May Vonheim