Konto nr.

Klubben har byttet bank husk å legge inn nytt kontonr.

Medlemskap 1050.20.27129

Kurs, fester mm. 1050.20.26904